• banner

Dán điện cực carbon

Dán điện cực carbon

  • Carbon electrode paste

    Dán điện cực carbon

    Keo dán điện cực cacbon là vật liệu dẫn điện cho lò nung ferroalloy, lò canxi cacbua và các thiết bị lò điện khác.Keo dán điện cực có đặc điểm chịu nhiệt độ cao và hệ số giãn nở nhiệt thấp.Nó có hệ số điện trở tương đối nhỏ, có thể làm giảm tổn thất năng lượng điện.Với độ xốp nhỏ, điện cực được nung nóng có thể bị oxy hóa từ từ.Với độ bền cơ học cao, điện cực sẽ không bị vỡ do ảnh hưởng của tải trọng cơ và điện.
    Quá trình luyện Ferroalloy được thực hiện thông qua hồ quang tạo ra trong lò bởi dòng điện đầu vào từ điện cực.Điện cực có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ lò điện.Không có nó, lò điện không thể hoạt động.